เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน4 มิ.ย. 2567 8:00 น.4 มิ.ย. 2567 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE23 พ.ค. 2567 8:00 น.24 มิ.ย. 2567 17:00 น.
-ชั้นปี 123 พ.ค. 2567 8:00 น.24 มิ.ย. 2567 17:00 น.
-ชั้นปี 223 พ.ค. 2567 8:00 น.24 มิ.ย. 2567 17:00 น.
-ชั้นปี 323 พ.ค. 2567 8:00 น.24 มิ.ย. 2567 17:00 น.
-ชั้นปี 423 พ.ค. 2567 8:00 น.24 มิ.ย. 2567 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ23 พ.ค. 2567 8:00 น.24 มิ.ย. 2567 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา23 พ.ค. 2567 8:00 น.24 มิ.ย. 2567 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา23 พ.ค. 2567 8:00 น.24 มิ.ย. 2567 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา23 พ.ค. 2567 8:00 น.24 มิ.ย. 2567 17:00 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา4 มิ.ย. 2567 8:00 น.24 มิ.ย. 2567 16:30 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค28 มิ.ย. 2567 13:30 น.28 มิ.ย. 2567 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร4 มิ.ย. 2567 8:00 น.4 ก.ค. 2567 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และปรับวันละ(ป.ตรี 20 บ.,ป.โท-เอก 50 บ.)5 ก.ค. 2567 8:00 น.5 ส.ค. 2567 15:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด5 ก.ค. 2567 8:00 น.5 ส.ค. 2567 15:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)25 มิ.ย. 2567 8:00 น.13 ก.ย. 2567 18:00 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา4 มิ.ย. 2567 8:00 น.15 ก.ย. 2567 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค15 ก.ค. 2567 8:00 น.19 ก.ค. 2567 15:39 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค24 ก.ย. 2567 8:00 น.4 ต.ค. 2567 16:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด4 มิ.ย. 2567 8:00 น.15 ก.ย. 2567 16:30 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา31 พ.ค. 2566 13:47 น.30 ธ.ค. 2567 13:47 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet