เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน13 มี.ค. 2566 8:00 น.5 พ.ค. 2566 16:30 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE10 มี.ค. 2566 8:00 น.3 เม.ย. 2566 18:00 น.
-ชั้นปี 110 มี.ค. 2566 8:00 น.3 เม.ย. 2566 18:00 น.
-ชั้นปี 210 มี.ค. 2566 8:00 น.3 เม.ย. 2566 18:00 น.
-ชั้นปี 310 มี.ค. 2566 8:00 น.3 เม.ย. 2566 18:00 น.
-ชั้นปี 410 มี.ค. 2566 8:00 น.3 เม.ย. 2566 18:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ10 มี.ค. 2566 8:00 น.3 เม.ย. 2566 18:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา10 มี.ค. 2566 8:00 น.3 เม.ย. 2566 18:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา10 มี.ค. 2566 8:00 น.3 เม.ย. 2566 18:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา10 มี.ค. 2566 8:00 น.3 เม.ย. 2566 16:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)4 เม.ย. 2566 8:00 น.5 พ.ค. 2566 16:30 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด13 มี.ค. 2566 8:00 น.5 พ.ค. 2566 16:30 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร13 มี.ค. 2566 8:00 น.3 เม.ย. 2566 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และปรับวันละ(ป.ตรี 20 บ.,ป.โท-เอก 50 บ.)4 เม.ย. 2566 8:00 น.21 เม.ย. 2566 15:30 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด4 เม.ย. 2566 8:00 น.21 เม.ย. 2566 15:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet