เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ขอความร่วมมือนักศึกษาที่เข้าศึกษาปี 2563 และ 2564 ตอบสำรวจ (ด่วนที่สุด)    
แบบสำรวจข้อมูลการเข้าศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 รุ่นปี 63-64
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2564
 2.ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบบริการการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2564
 3.ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
คณาจารย์ทุกท่าน ดูตารางสอนนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ผ่านระบบบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2564
 4.ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนตอบแบบสำรวจการฉีดและรับวัคซีนโควิด-19 (ด่วนที่สุด)    
ตอนนี้มหาวิทยาลัยกำลังพิจารณาเรื่องการกลับมาเรียน on site ที่มหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ การฉีดและรับวัคซีนโควิด-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอความรวมมือนักศึกษาตอบแบบสำรวจ การฉีดและรับวัคซีนโควิด-19ได้ที่ ตอบแบบสอบถาม
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2564
 5.ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ 1/2564 (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียน 1/2564 ประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2564
 6.แบบประเมินความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผ่านทาง
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2564
 7.ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (GE) (ด่วนที่สุด)    
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน (GE) คลิก นักศึกษาต้อง login ด้วย e-mail ของ BRU ก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ รหัสผ่านคือ 123456
ประกาศโดย   SUPIT.KO   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2564
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet