เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน30 ต.ค. 2566 8:00 น.30 ต.ค. 2566 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE27 ส.ค. 2566 8:00 น.8 ก.ย. 2566 17:00 น.
-ชั้นปี 127 ส.ค. 2566 8:00 น.8 ก.ย. 2566 17:00 น.
-ชั้นปี 227 ส.ค. 2566 8:00 น.8 ก.ย. 2566 17:00 น.
-ชั้นปี 327 ส.ค. 2566 8:00 น.8 ก.ย. 2566 17:00 น.
-ชั้นปี 427 ส.ค. 2566 8:00 น.8 ก.ย. 2566 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ27 ส.ค. 2566 8:00 น.8 ก.ย. 2566 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา27 ส.ค. 2566 8:00 น.8 ก.ย. 2566 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา27 ส.ค. 2566 8:00 น.8 ก.ย. 2566 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา27 ส.ค. 2566 8:00 น.8 ก.ย. 2566 17:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet