เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มเรียน1 มิ.ย. 2564 8:00 น.1 มิ.ย. 2564 17:00 น.
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 มิ.ย. 2564 8:00 น.21 มิ.ย. 2564 17:00 น.
-ชั้นปี 127 พ.ค. 2564 8:00 น.24 มิ.ย. 2564 17:00 น.
-ชั้นปี 227 พ.ค. 2564 8:00 น.24 ก.ค. 2564 17:00 น.
-ชั้นปี 327 พ.ค. 2564 8:00 น.24 มิ.ย. 2564 17:00 น.
-ชั้นปี 427 พ.ค. 2564 8:00 น.24 มิ.ย. 2564 17:00 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ27 พ.ค. 2564 8:00 น.24 มิ.ย. 2564 17:00 น.
-ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา27 พ.ค. 2564 8:00 น.24 มิ.ย. 2564 17:00 น.
-ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา27 พ.ค. 2564 8:00 น.24 มิ.ย. 2564 17:00 น.
-ช่วงวันทำการถอนรายวิชา27 พ.ค. 2564 8:00 น.21 มิ.ย. 2564 17:00 น.
-ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา16 พ.ค. 2564 13:31 น.31 ธ.ค. 2564 13:31 น.
-ยื่นคำร้องขอแก้ผลการเรียน " I " ทุกรายวิชา1 มิ.ย. 2564 8:00 น.21 มิ.ย. 2564 16:30 น.
-วันสอบแก้ผลการเรียน " I " หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กรณีขาดสอบปลายภาค25 มิ.ย. 2564 8:00 น.25 มิ.ย. 2564 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร1 มิ.ย. 2564 8:00 น.20 ก.ย. 2564 15:30 น.
-ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และปรับวันละ(ป.ตรี 20 บ.,ป.โท-เอก 50 บ.)1 ก.ค. 2564 8:00 น.20 ก.ย. 2564 15:30 น.
-ช่วงวันทำถอนรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)22 มิ.ย. 2564 8:00 น.10 ก.ย. 2564 18:00 น.
-วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา1 มิ.ย. 2564 8:00 น.10 ก.ย. 2564 15:30 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค2 ส.ค. 2564 8:00 น.6 ส.ค. 2564 15:39 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค21 ก.ย. 2564 8:00 น.30 ก.ย. 2564 16:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด1 มิ.ย. 2564 8:00 น.15 ต.ค. 2564 16:30 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : Visionnet